Spang over Lindenboirg Å

Gerding nabo til Naturområde