Spang over Lindenboirg Å

Klaus Gjerding En salmedigter fra Gerding